top of page
Sodexo.png

״תומר״ - הינה חברה ביטחונית ממשלתית, הניצבת בחזית הטכנולוגיה העולמית, לפיתוח ולייצור מערכות להנעה רקטית.
לכבוד היה לנו למתג את ״כנס תוכניות עבודה 2024״ של חברת תומר - כולל מתן שירותי גרפיקה עד שביעות רצונם הן בהפקת הדפוס ועד להתקנה המקצועית אשר השביעה רצונם ושימחה את אורחיה

  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
bottom of page